BLOG

Тренировка от 7 упражнения с бойно въже (battle rope)

Един кръг съдържа следната конфигурация:

- въже 20 сек. максимум интензитет

- 20 сек. висок планк

- 20 сек. нисък планк

- 20 сек. почивка.

Всеки кръг се завърта 3-ри пъти. Правите всичките 7 упражнения в този ред!

Костадин Михайлов

Последна промяна Четвъртък, 09 Ноември 2017 18:43